ట్యాగ్: rains

జూరాలకు పెరిగిన వరద ఉదృతి

Heavy Flood water flow for Jurala Project

తాలిపేరుకు భారీ వరద.. గేట్లన్నీ ఎత్తివేత

Heavy Flood Water for Telangana Taliperu reservoir

భారీ వర్షం.. ప్రాజెక్టుల గేట్లు ఎత్తివేత

Heavy Flood water for Godavari, Project Gates Lifted

మరో రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు...

Heavy rains to continue in Telangana for More Two Days

మరో నాలుగు నెలలు గుహలోనే?

Thailand cave rescue: Football Boys are to Stay another 4 months in cave

విజయవాడలో కూల్ వెదర్..

Raining in Vijayawada