ట్యాగ్: RBI

ఆవగింజంత బంగారమైనా దేశం బయటికి పంపలేదు

RBI dismisses reports of shifting gold holding outside India in 2014, calls it ‘factually...

త్వరలో కొత్త రూ.20 నోటు

RBI to issue new 'greenish yellow' coloured Rs 20 notes soon

ఆర్‌బీఐకి సుప్రీం హెచ్చరిక

Supreme Court Last Chance to RBI over Disclose Bank Inspection Reports

పెద్దనోట్ల రద్దు ఏడాది ఐటీ రిటర్న్ లు దాఖలు చేయనివారు 88...

88 lakh taxpayers didn’t file returns in year of noteban, 10-fold jump over previous...