ట్యాగ్: relaxation

ఒడిషాలో ఫానీ నష్టం రూ.12,000 కోట్లు

Odisha pegs Fani loss at Rs 12000 cr, seeks relaxation of norms

జమ్ములో కర్ఫ్యూ కొనసాగింపు 

Curfew continues without relaxation in Jammu, efforts on to restore normalcy