ట్యాగ్: Retail Inflation

ఏడు నెలల గరిష్ఠానికి ధరలు

CPI-based inflation rose marginally to 3.05% in May, shows government data

అయిదేళ్ళ గరిష్ఠానికి టోకు ధరల సూచి

Wholesale inflation at 5.77% in June, highest since December 2013