ట్యాగ్: rgv

మాస్ మధ్య మాస్ గెటప్ తో వర్మ..!!

RGV to watch Ismart shankar movie today in Sreeramulu theater

ఛార్మి కాపీ.. వర్మ వోడ్కా ..మరి సినిమా..!!

Interesting tweets between Varma and Charmee about ismart shankar