ట్యాగ్: RTC

ఇబ్బందులు ఎదురైనా ఆర్టీసీ విలీనం చేసి తీరుతాం

Govt will proceed with the decision to merge RTC clarifies Minister Perni Nani

నల్లగొండ జిల్లాలో బస్సు బోల్తా

RTC Bus Accident In Nalgonda Dist.

50 శాతం ఫిట్ మెంట్ ఇవ్వాల్సిందే..

RTC Management Talks With RTC JAC Leaders In Vijayawada

50 శాతం ఫిట్ మెంట్ ఇవ్వాల్సిందే..

RTC Management Talks With RTC JAC Leaders In Vijayawada