ట్యాగ్: sand boat in prakasam barrage

ఎట్టకేలకు  బోటు తొలగించారు !

NDRF Successfully Removed Boat from Prakasam Barrage gate