ట్యాగ్: Sania

నా కుమారుడిని 'డాక్టర్' చేస్తా

I do my son will doctor says Indian tennis player Sania Mirza

సానియాని పలకరించిన ఫరా ఖాన్

Farah Khan visits Sania Mirza shared an adorable picture