ట్యాగ్: Singireddy Niranjan Reddy

'రైతులను ఇబ్బంది పెట్టొద్దు..'

Singireddy Niranjan Reddy Review Meeting with Agriculture Officers