ట్యాగ్: Slippers

కమల్ హసన్ కు చేదు అనుభవం..

Slippers Thrown At Kamal Haasan Amid Controversy Over Godse Remark