ట్యాగ్: Speaker of AP Assembly

స్పీకర్ ఎన్నిక ఏకగ్రీవం..

Tammineni Sitaram Elected as AP Assembly Speaker