ట్యాగ్: Summit

ఎంపీ కవితకు మరో అరుదైన గౌరవం

United Nations Global Compact Invites MP Kavitha For His Summit

జీవిత కాలం తాను భారత్‌కు మిత్రుడినే

Japanese PM Shinzo Abe vows to be a "friend of India for life"