ట్యాగ్: Taliperu reservoir

తాలిపేరుకు భారీ వరద.. గేట్లన్నీ ఎత్తివేత

Heavy Flood Water for Telangana Taliperu reservoir