ట్యాగ్: Target 133 Runs

హైదరాబాద్ టార్గెట్ 133 రన్స్

Sunrisers Hyderabad Target 133 Runs