ట్యాగ్: Telugu cinema

రాళ్లపల్లి కన్నుమూత

Tollywood Character Artiste Rallapalli passes away