ట్యాగ్: Tencent Holdings Ltd

చైనాలో పబ్ జి బంద్!!

PUBG will not be available in China after May 8