ట్యాగ్: thrown

కమల్ హసన్ కు చేదు అనుభవం..

Slippers Thrown At Kamal Haasan Amid Controversy Over Godse Remark

అమెరికా అధ్యక్షుడికి చేదు అనుభవం

 Moment mobile phone is thrown at Donald Trump at gun rally

మధ్యప్రదేశ్ సీఎంకు చేదు అనుభవం

Stones Thrown At Shivraj Singh Chouhan's Vehicle In Congress Constituency

పారేశాం.. తిరిగి మనకే ఇచ్చేసింది..

water recedes thrown what we have been putting years