ట్యాగ్: tik tok app

టిక్ టాక్ యాప్ పై నిషేధం ఎత్తేసిన మద్రాస్ హైకోర్ట్

TIKTOK BAN IN INDIA: MADRAS HIGH COURT LIFTS BAN ON FURTHER DOWNLOADS OF THE APP