ట్యాగ్: TTD Chairman Putta Sudhakar Yadav

ఆదేశాలు వస్తే రాజీనామా..!

TTD Chairman Putta Sudhakar Yadav about His Resignation