ట్యాగ్: Uber

మీటర్ తిరగాలని ఎన్నారై...

Indian-origin Uber driver kidnaps female passenger in United States to boost fare

రానంటే... రూ.25,000 జరిమానా

Ola, Uber driver refused ride? Policy proposes Rs 25,000 fine

ఊబర్ తరహాలో షేరింగ్ విమానాలు

Uber type sharing flights to be launched soon

అధికారులకు ఓలా, ఉబర్లే...

Karnataka Government Asks Officials to Use Ola and Uber Instead of Private Cars

యుకెలో కాలుపెట్టిన ఓలా

Ola Starts Operations In The UK, Intensifies Battle With Uber

ఉబర్‌తో మెట్రో ఒప్పందం...

హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రయాణికులకు...