ట్యాగ్: UN secretary general

కోఫి అన్నన్ మృతికి చంద్రబాబు సంతాపం

Kofi Annan former UN secretary general dies chandrababu