ట్యాగ్: Vamsi Paidipally

మహేష్ 27వ సినిమా ఆ దర్శకుడితోనేనా?

Star director Vamsi Paidipally ready with his newscript for Mahesh babu