ట్యాగ్: Vamsi Paidipally

మహేష్ సినిమాలో ఇద్దరు కాదు.. ముగ్గురున్నారు..!!

PVP Cinema Also presents Mahesh babus 25th Movie along with Dil Raju and C Aswini...

క్రికెటర్ గా మహేష్ బాబు..!!!

Mahesh Babu turned as Cricketer in his 25th Movie

మహేష్ బలం... ఆ నవ్వే..!!

Do you know what is the Mahesh Babus Strength

మహేష్ కూడా అదే బాటలో..!!

Mahesh babu 25 th movie will release in April

మహేష్ ఫిక్స్ అవుతున్నాడు...!

Mahesh Babu 25th Movie will release in Summer Special

మహేష్ బాబు సెటిల్ చేసేశాడు..!!

Mahesh Babu Settle the Issue with PVP for his 25th Movie

10 నుంచి మహేశ్25 షూటింగ్

Mahesh babu 25th Movie will starts from June 10th