ట్యాగ్: Withstanding pain

కాఫీలో నొప్పిని తట్టుకునే శక్తి

Caffeine helps withstand pain, Study of Alabama University reveals