ట్యాగ్: Writer

అమితావ్ ఘోష్ కు జ్ఞాన్ పీఠ్ ప్రదానం

Noted English writer Amitav Ghosh conferred Jnanpith award

పంచ్‌ డైలాగుల... మహరాజా

Bollywood Actor Kader Khan special story

గిరీష్‌ కర్నాడ్‌పై కేసు..

Police Case Against Writer Girish Karnad For "Urban Naxal" Sign At Event