ట్యాగ్: writing

కార్గిల్ అమరవీరులకు లేఖల శ్రద్ధాంజలి

This security guard is writing letters to Kargil war heroes’ family for 20 years