వీడియో : రోబో 2 పాయింట్ ఓ టీజర్.. ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్